Hayat Sigortası


Niçin Yıllık Hayat Sigortası Yaptırmalısınız?

Yıllık hayat sigortası, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan önemli bir güvencedir. Aynı zamanda bu sigorta, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alır.
Yıllık hayat sigortası, geleceğinize ve sevdiklerinizin mutluluğunun devamlılığını sağlamaya yönelik değerli bir güvencedir. Bu poliçe ile sevdiklerinizin mali durumlarını güvence altına alabilirsiniz.

Bir vefat veya sakatlık halinde sigortalının kendisine veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilmesi yıllık hayat sigortası ile mümkün olabilir.

Yıllık hayat sigortasını pek çok nedenden dolayı yaptırmalısınız:

• Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.

• Yıllık hayat sigortası sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır.

• Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşersiniz.

• Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

• Aylık ödemelerinizden dolayı ailenizin zor durumda kalmamasını sağlar.

• Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini sağlar.

 

Yıllık Hayat Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

 

Yıllık hayat sigortası gibi değerli bir güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınıza uygun olan doğru teminatların seçilmesi çok önemlidir.

1. Yıllık hayat sigortasında bulunan ana teminatlar nelerdir?

Yıllık hayat sigortalarında ana teminat vefattır.

Vefat: Sigortalının vefatı halinde lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) poliçede belirtilen tutar kadar tazminat ödenir.

2. Yıllık hayat sigortasında bulunan ek teminatlar nelerdir?

Sahip olduğunuz yıllık hayat sigortasının teminatlarını genişleterek daha fazla riski güven altına alabilirsiniz. Bir çok sigorta şirketinin yıllık hayat poliçelerinde bu teminatları seçebilirsiniz.

Kaza sonucu vefat: Sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) vefat sonucu tazminat ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık: Sigortalının sadece kaza sonucu oluşabilecek sürekli sakatlık risklerini kapsar.

Hastalık sonucu oluşan sürekli sakatlık: Sigortalının sadece hastalık sonucu oluşabilecek sürekli sakatlık risklerini kapsar.

Hastane gündelik tazminat teminatı: Sigortalının kaza sonucu çalışamaması sonucunda oluşacak günlük maddi kayıplarını seçilen limit dahilinde poliçede yazılı süre ile karşılar.

Toplu taşıma kazası sonucu vefat: Sigortalının toplu taşıma kazası sonucu vefat etmesi risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) hem vefat, hem kaza sonucu vefat hem de toplu taşıma kaza sonucu vefat teminatları birlikte ödenir. Bu teminat ancak kaza sonucu vefat teminatı ile birlikte alınabilir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı: Sigortalının poliçenin özel şartlarında belirtilmiş olan yüksek riskli hastalıklardan herhangi birine yakalanması riskini kapsar.