Muhendislik Sigortası

 

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler ( deprem , toprak kayması seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır .

 

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

 

-Enkaz kaldırma masrafları 
- İnşaat makineleri 
- Şantiye tesisleri 
- Üçüncü şahıs mali sorumluluk 
- Bakım devresi 
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları