Sorumluluk Sigortaları


Sorumluluklarınızı güvence altına alan poliçelerimiz...

Sorumluluklarınızın bilincinde olarak, her türlü koruma önlemini almış olabilirsiniz. Beklenmedik bir kaza, bütün önlemlerinize rağmen çalışanlarınıza ve çevrenizdeki kişilerin canına veya malına zararlar verebilir. Unutmayın ki yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına verdiğimiz zararları ödemek zorundayız.

O zaman gelin, sorumluluklarınızı TAŞKIRAN SİGORTA poliçesi ile teminat altına alın, gündüzleri rahat çalışın, geceleri rahat uyuyun.


İşveren Sorumluluk Sigortası


İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Konut binası, otel, işyeri, alışveriş merkezi gibi yerlerde bulunan ve sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek zararları güvence altına alınmaktadır.


Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası


İşyerinde,meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.

Günümüzde 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları, oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri tarafından talep edilmektedir.


Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası


Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların, bu ürünleri üreten,depolayan ve satanların, bir kaza veya yangın infilak sonucu üçüncü şahıslara verebilecekleri kusurlu / kusursuz bedeni ve maddi zararların sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, bu ürünlerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları bir sigorta türüdür.