Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası


Çiftçiler: Ürün Sigorta priminizin %50 sini ödemek ister misiniz?

Bu sigorta, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları ile karşılanabilen riskleri kapsayan ana teminat paketi ile birlikte, istenirse belirtilen pakete ek olarak, don riskinin (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler için) doğrudan doğruya bitkisel ürünlerin (meyve, sebze ve tarla ürünleri) miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Seralar ve içinde yetiştirilen ürünler, Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartlarına tabi olup, bu sigortanın kapsamı dışındadır.

Devlet Destekli Sera Sigortası


Sera Sahipleri : Sera Sigorta priminizin yarısını devlet ödesin ister misiniz?

Devlet Destekli Sera Sigortası, dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması ,heyelan ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre verilecek fırtına ve hortumun Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara , sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.

Alçak tüneller ve yüksek tüneller için sadece içindeki ürünlerin sigortası aynı risklere karşı Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları kapsamında yapılır. Alçak ve yüksek tünel içindeki ürünlerini sigorta ettirmek isteyen üreticiler için Bitkisel Ürün Sigortası Tarifesinin 5 inci Ürün Sınıfındaki prim fiyatları ve fırtına için geçerli olan muafiyetler uygulanır.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası


Çiftçilerimiz: Önsoykütüğü ve soykütüğüne kayıtlı hayvanlarınızın sigorta primlerine % 50 devlet desteği ister misiniz?

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası


Bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları sahipleri : Sigorta primlerine % 50 devlet desteği ister misiniz?

Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası


Su Ürünleri Yetiştiricileri : Sigorta priminizin yarısını devlet ödesin ister misiniz?

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.