Nakliyat Sigortası

 

Nakliyat  Sigortası Sahibi bulunduğunuz malların, çeşitli nakil vasıtaları ile bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşınma sırasında da oluşabilecek çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması Nakliyat Sigortası ürünümüz ile sağlanmaktadır.

Bu ürünümüzde malınızın güvence altına alınması, aşağıda belirtilen teminatlarla sağlanmaktadır.

Tam Zıya Teminatı:

Malınızın poliçede belirlenen sebeplerle sevkiyatın gerçekleştirildiği vasıta ile beraber tüm değerini yitirmesi durumunda güvence sağlamaktadır.

Dar Teminat:

Mallarınızın çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen sevkiyatlar esnasında, malınızda oluşacak kısmi hasar (aracın çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması vb. neticesinde) sonucu kayıplarınızı güvence altına alan bir teminattır.

Geniş Teminat:

Geniş kapsamlı Nakliyat Sigortaları ise genel olarak, vasıta ayırımı yapmaksızın (Gemi, Kamyon, Tren, Uçak) BÜTÜN TEHLİKELERİ kapsamakta, ancak aşağıda önemlileri belirtilmiş olan durumlar istisna tutulmaktadır. -Kanuna aykırı durumlar(yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi), -Malın kendi bünyesinden (gizli kusur) meydana gelen hasarlar, -Taşıma şartlarının uygun olmaması, ambalaj yetersizliğinden meydana gelen hasarlar, -Sigortalının kötü niyetinden dolayı oluşan hasarlar, -Gecikmeden doğan hasarlar, -Radyoaktif kirlenme hasarlar.

İstendiği takdirde teminat altına alınabilecek diğer riskler;

Harp ve grev nedeni ile meydana gelen hasarlar, ek ücretle isteğe bağlı olarak teminata dahil edilebilmektedir. Ayrıca:

Genel olarak Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktadır. Muhtelif zamanlarda sigortalının, farklı ülkelerden ithal ve farklı ülkelere ihraç edeceği ya da yurt içinde sevk ettireceği ticari malların, belirli düzenli bir programının olması halinde, bir sözleşmeyle (ABONMAN)  güvence altına alınması mümkündür. Bu sözleşmeyle (ABONMAN) düzenli sevkiyatlarınızdaki, belirlenmiş bedel limitleri ile belirlenmiş şartlarda teminat verilebilmektedir.